Gearcase JOHNSON


Parts catalog JOHNSON:

0388001 GEARCASE ASSY.,Less driveshaft and pump
10E77A, 10E78M, 10EL79B, 15E77M, 15E78B, 15E79E, J10ECSE, J10ELCID, J10ELCNS, J10ELCRA, J10ELCTC, J15ECIS, J15ECNC, J15ECRM, J15ECSD, J15ECTR
0396349 GEARCASE SEAL KIT
BJ50DTLEDC, BJ50DTLEUR, BJ60ELEDR, BJ60ELEUA, BJ60TLECM, BJ70ELECB, BJ70ELEDA, BJ70ELEUM, BJ70PLEEE, HJ45RCLEUC, HJ55RSLC, HJ55WMLZ, J40JPLEEC, J50DTLECA, J50DTLEOS, J50TTLECA, J50TTLEDC, J50TTLEOS, J50TTLEUR, J60ELCCR, J60ELCDS, J60ELCEA, J60ELCUC,
0396350 GEARCASE SEAL KIT
BJ10EEDD, BJ10FAEDC, BJ10FAEUR, BJ10FDLECM, BJ10FDLEDR, BJ10FDLEUA, BJ10RELEUS, BJ10RHLSDA, BJ10RHLSOR, BJ10RHLSRC, BJ10RHLSTS, BJ15EEDS, BJ15FAEDR, BJ15FAEUA, BJ15FDLECM, BJ15RELEUC, BJ8FRBECA, BJ8FRBEDC, BJ8FRBEUR, HJ10FELECA, HJ15KCF, HJ15KCLN, HJ
0396352 GEARCASE SEAL KIT
D25RWA, HJ25FPO, HJ25FPV, J25RWCDC, J25RWCOS, J25RWCUR, J25RWEIM, J25RWENB, J25RWEOS, J25RWERD, J25RWESA, J25RWETE, J25RWK, J28ELCDS, J28ELCDS, J28ESLCCR, J28ESLCCR, J28ESLCEA, J28ESLCEA, J28ESLCUC, J28ESLCUC, J28ESLEDR, J28ESLEDR, J28ESLEIB, J28ESLE
0396353 GEARCASE SEAL KIT
CJ275TLCDC, CJ300TLCDC, D100WTLM, J100WMLCDR, J100WMLCOC, J100WTLCUA, J100WTLESM, J100WTLZ, J120TLAEM, J120TLAIE, J120TLASB, J120TLCCA, J120TLCOS, J140CXCCS, J140CXCEC, J140CXEIA, J140CXESR, J140TLCOS, J150CXCCA, J150CXCEM, J150CXEIE, J150CXESB, J150
0396354 GEARCASE SEAL KIT
J100STLCCA, J100STLCEM, J100STLEIE, J100STLEND, J100STLERC, J100STLESB, J100STLETS, J100WQLECS, J110MLCCA, J110MLCDC, J110MLCEM, J110MLCUR, J112TSLEOC, J112TSLEOC, J112TSLERS, J112TSLERS, J115ELEOC, J115JKLEOC, J115JKLERS, J115JLEIE, J115JLEND, J115J
0396355 GEARCASE SEAL KIT
J35AELCDE, J35AELCUD, J40AELCCS, J40ECDE, J40ECOB, J40ECUD, J48ESLCCC, J48ESLCCC, J48ESLCUS, J48ESLCUS, J50BECCS, J50BECDE, J50BECOB, J50BECUD, J60ELCDS, J60ELCOD, J60ELCUC, J70ELCOS, J75ECDC, J75ECOS, J75ECUR
0437752 GEARCASE SEAL KIT
BJ115ELEDR, BJ115ELEUA, BJ115GLECM, BJ90ELEDR, BJ90ELEUA, BJ90SLECM, J112TSLEOC, J112TSLEOC, J115ELEOC, J115FSLECS, J115JKLEOC, J115JLEOR, J85TTLEOR, J88MSLEOS, J88MSLEOS, J88TSLEOC, J88TSLEOC, J90ELEOC, J90FSLECS
0437753 GEARCASE SEAL KIT
BJ115ELEDR, BJ115ELEUA, BJ115GLECM, BJ115PLEEM, BJ130TLEDM, BJ130TLEUB, BJ150ELEDB, BJ150ELEUC, BJ175EXEDB, BJ175EXEUC, BJ200CXEDR, BJ250CXEDA, BJ250CXEUM, BJ90ELEDR, BJ90ELEUA, BJ90PLEEB, BJ90SLECM, J100WTLEDR, J100WTLEOC, J100WTLEUA, J115ELEOC, J11
0438278 GEARCASE SEAL KIT
BJ115TLEDA, HJ88MSLEDC, HJ88MSLEDC, J112TSLEDR, J112TSLEDR, J115TSLEUA, J88TSLEDR, J88TSLEDR, J90TSLEUA, SJ100WMPLM, SJ100WMPLZ
0438617 GEARCASE ASSY., (Less driveshaft and pump)
BJ10FAEUR, BJ10FDLECM, BJ10FDLEUA, BJ10RELEUS, BJ10RHLSDA, BJ10RHLSOR, BJ10RHLSRC, BJ10RHLSTS, BJ15FAEUA, BJ15FDLECM, BJ15RELEUC, BJ8FRBECA, BJ8FRBEUR, HJ10FELECA, HJ15KCF, HJ15KCLO, J10EECC, J10ELEER, J10ELSIM, J10ELSSA, J10RLSUR, J15EECR, J15ELEEA,


0439141 GEARCASE SEAL KIT
BJ130TLECE, BJ150ELECD, BJ175EXECD, BJ250CXECB, J100WQLECS, J150FCXECR, J150ICXEUC, J175FCXECS, J200CXECM, J225CXECS, J250CXECD, SJ105RWLH, SJ105RWLH, SJ105WELV, SJ105WELV, SJ125RWYN, SJ125WTPLN, SJ150WTPLY, SJ200WTPLG, SJ200WTPLS
0439981 GEARCASE ASSY., Complete
BJ175PLEES, BJ175PLSSC, BJ200CXEEB, BJ200CXSSE, BJ225CXEEC, BJ225CXSSR, J150CXEES, J150CXSSC, J225HPLEEN, J225HPLSSC, J250CXEEN, J250CXSSS
5000309 GEARCASE SEAL KIT
AM55RSLD, BJ70PLSIS, BJ70PLSSD, J40JPLSIA, J40JPLSSR, J40WREES, J40WRLSIR, J40WRLSSC, J55APRL, J55APRLSOM, J55APRLSRA, J55MLSOR, J55MLSRC, J55MRL, J55WRLSIR, J55WRLSOE, J55WRLSRB, J55WRLSSC, J55WRLSTM, J60PLSID, J60PLSSE, J65WELSIR, J65WELSSC, J65WRL
5000411 GEARCASE SEAL KIT
BJ115PLEEM, BJ115PLSIE, BJ115PLSSB, BJ130PLEED, BJ130PLSSS, BJ135PLSIF, BJ175PLEES, BJ175PLSIF, BJ175PLSSC, BJ200CXEEB, BJ200CXSSE, BJ200PLSIF, BJ225CXEEC, BJ225CXSSR, BJ225PLSIF, BJ90PLEEB, BJ90PLSID, BJ90PLSSE, J100WPLEEC, J100WPLSIF, J100WPLSSR, J
5001599 GEARCASE ASSY., Complete
BJ175PLSIF, BJ200PLSIF, BJ225PLSIF, J150JPLSIF, J225HPLSIF, J250VCZSIF
5004632 GEARCASE ASSY., Complete-
BJ115PLSIE, BJ90PLSID, J115GLSTA, J115PLSNF, J90GLSTA, J90PLSNF
5004767 *GEARCASE & BEARING Assy
J115GLSDE, J115GLSOB, J115GLSRC, J115GLSTA, J115PLSDA, J115PLSNF, J115PLSOR, J115PLSRC, J90GLSDE, J90GLSOB, J90GLSRM, J90GLSTA, J90PLSDM, J90PLSNF, J90PLSOA, J90PLSRR
5006373 GEARCASE SEAL KIT
J115GLSDE, J115PLSDA, J115PXSDA, J150CXSDE, J150GLSDE, J150PLSDD, J150PXSDD, J175CXSDE, J175GLSDE, J175PLSDD, J175PXSDD, J90GLSDE, J90PLSDM, J90PXSDR


0114805 GEARCASE ASSY., Complete
BJ2REDE, BJ2REUD, BJ3ROEDE, BJ3ROEUD, HJ2DRET
0114826 GEARCASE HEAD & BEARING
BJ2REDE, BJ2REUD, BJ3ROEDE, BJ3ROEUD, HJ2DRET
0114831 GEARCASE SEAL KIT
BJ2REDE, BJ2REUD, BJ3ROEDE, BJ3ROEUD, HJ2DRET
0115012 GEARCASE HOUSING
BJ2REDE, BJ2REUD, BJ3ROEDE, BJ3ROEUD, HJ2DRET
0314205 GEARCASE PAD
4R69B, JH-23A
0324947 GEARCASE EXTENSION 5 INCH LONGER PARTS
J5RCIC, J5RCSS, J5RHCNR, J8RCIC, J8RCNR, J8RC
0328459
J5RHCTA, J8RCTA
0377112 GEARCASE HEAD ASSY.
FD-22A
0377885
V4S-20A, VX-14B
0378526 GEARCASE HEAD, Bearing & seal assy.
40ES69R, 40ES70A, RK-30A
0378540 GEARCASE ASSY., Lower
40ES69R, 40ES70A, RK-30A
0378589 GEARCASE ASSY., Upper
40ES69R, 40ES70A, RK-30A
0378590 GEARCASE ASSY.,Lower
V4S-20A, VX-14B
0378944 GEARCASE ASSY., Less driveshaft and pump
40ES69R, 40ES70A, RK-30A
0378972 GEARCASE & BEARING ASSY.,Upper and lower
V4S-20A, VX-14B
0378973 GEARCASE ASSY.,Upper
V4S-20A, VX-14B
0378987 GEARCASE ASSY., Less driveshaft and pump
V4A-20A
0378994 GEARCASE ASSY.
40ES69R, 40ES70A, RK-30A
0379327 GEARCASE HEAD ASSY
V4A-20A
0379989 GEARCASE & BEARING ASSY.,Upper & lower
VX-14B
0379990 GEARCASE ASSEMBLY,Less drive shaft & pump
VX-14B
0380851 GEARCASE ASSEMBLY,Less driveshaft and pump
V4S-20A, VX-14B
0381305 GEARCASE ASSY., Complete LONG SHAFT MODELS
V4T-14B
0381575 GEARCASE ASSY., Less driveshaft and pump
RDS-30A
0381844 GEARCASE & BEARING ASSY.
V4T-14B
0381849 GEARCASE HEAD, Bearing and seal assembly
V4T-14B
0382304 GEARCASE AND BUSHING ASSEMBLY
SC-10S
0382573 GEARCASE ASSY.,Upper and lower
9R69S, 9R70A, 9R71R, 9R72M, 9R73B, MQ-14D
0382574 GEARCASE, Bushing and pin assembly
6R69M, 6R70B, 6R71E, 6R72D, 6R73S, 6R74C, 6R7
0382575 GEARCASE ASSEMBLY,Less driveshaft & pump
9R69S, 9R70A, 9R71R, 9R72M, 9R73B, MQ-14D
0382586 GEARCASE HEAD ASSY
4R69B, 4R70E, 4R71D, 4R72S, JH-23A, LD-13B
0382587 GEARCASE ASSEMBLY
LD-13B
0382787 GEARCASE & EXHAUST COVER ASSEMBLY
4R69B, 4R70E, 4R71D, 4R72S, 4R73C, 4R74R, 4R7
0382789 GEARCASE ASSEMBLY
4R69B, 4R70E, JH-23A
0382792 GEARCASE & EXHAUST COVER ASSEMBLY
4R69B, 4R70E, 4R71D, JH-23A, LD-13B
0382793 GEARCASE ASSEMBLY
4R69B, 4R70E, 4R71D, JH-23A
0382795 GEARCASE ASSEMBLY COMPLETE
6R69M, 6R70B, 6R71E, 6R72D, 6R73S, 6R74C, 6R7
0382817 GEARCASE ASSEMBLY, Complete
V4T-14B
0382831 GEARCASE ASSY.COMPLETE,LESS DRIVE SHAFT & PUM P
FD-22A
0382832 GEARCASE & BRG.ASSY.
FD-22A
0382918 GEARCASE & BEARING ASSEMBLY
RD-30A, RDS-30A
0382919 GEARCASE ASSY., Less drive shaft and pump
RD-30A
0382920 GEARCASE & BEARING ASSY.
40E69R, 40E70A, 40R70A
0382921 GEARCASE ASSY., Less driveshaft and pump
40E69R, 40E70A, 40R69R, 40R70A
0382998 GEARCASE AND BEARING ASSEMBLY
55ES69A, TR-10R
0383001 GEARCASE ASSEMBLY,Complete
SC-10S
0383131 GEARCASE ASSEMBLY, Complete, standard
55ES69A, TR-10R
0383132 GEARCASE ASSEMBLY, Complete, long
55ES69A, TR-10R
0383341 GEARCASE HEAD AND BUSHING ASSEMBLY
1R69C, 1R70R, 2R71A, 2R72M, 2R73B, 2R74E, 2R7
0383690 GEARCASE ASSEMBLY, Complete
1R69C, 1R70R, 2R71A
0383713 GEARCASE EXTENSION ASSEMBLY 5" EXTENSION KIT
1R69C, 1R70R, 2R71A, 2R72M
0383716 GEARCASE AND BUSHING ASSEMBLY
1R69C, 1R70R, 2R71A
0383757 GEARCASE HEAD ASSY.
20R69B, 20R70C, 20R71S, 20R72R, 20R73A, 25E72
0383758 GEARCASE ASSEM. COMPLETE, Less driveshaft & p ump
20R69B, 20R70C, 25R69B, 25R70C
0383767 GEARCASE & BRG. ASSY.
115ESL69E, 115ESL70D, 85ESL69E, 85ESL70B
0383851 GEARCASE & BEARING ASSEMBLY
20R69B, 20R70C, 20R71S, 20R72R, 20R73A, 25E72
0383885 GEARCASE ASSY., Complete
115ESL69E, 115ESL70D, 85ESL69E, 85ESL70B
0384044 GEARCASE & BEARING ASSEMBLY
60ES70B
0384457 GEARCASE ASSEMBLY, Complete standard
60ES70B
0384458 GEARCASE ASSEMBLY, Complete long
60ES70B
0384577 GEARCASE ASSY., Less drive shaft & pump
20R71S, 20R72R, 20R73A, 25E72R, 25E73A, 25E74
0384581 GEARCASE & BRG. ASSY
100ESL71A, 125ESL71C, 85ESL71A
0384583 GEARCASE ASSY., Complete
100ESL71A, 125ESL71C, 85ESL71A
0384627 GEARCASE ASSY., Complete std
60ES71C
0384713 GEARCASE ASSEMBLY
4R71D, 4R72S, 4R73C
0384909 GEARCASE & BRG ASSY
40E71B
0384910 GEARCASE ASSEMBLY, Less driveshaft and pump
40E71B
0384957 GEARCASE ASSY.,Complete std
50ES71S
0384958 GEARCASE ASSY., Complete long
50ES71S
0385070 GEARCASE & BEARING ASSY
50ES72C, 65ES72S
0385094 GEARCASE ASSY., Complete std
65ES72S
0385095 GEARCASE ASSY., Complete long
65ES72S
0385096 GEARCASE ASSY., Complete std
50ES72C
0385097 GEARCASE ASSY., Complete long
50ES72C
0385101 GEARCASE & BEARING ASSY
50ES71S, 60ES71C
0385176 GEARCASE & BRG ASSY
40E72E, 40E73D
0385186 GEARCASE & EXH. COV. ASSY.
4R72S
0385187 GEARCASE ASSEMBLY
4R72S
0385238 GEARCASE&BUSH.ASSY
2R72M, 2R73B, 4R73C
0385239 GEARCASE ASSY.,Complete
2R72M, 2R73B, 2R74E, 2R75D, 2R76S, 2R77C
0385354 GEARCASE ASSEMBLY, Less driveshaft & pump
40E72E
0385386 GEARCASE ASSY., Std
50ES72C
0385387 GEARCASE ASSY., Long
50ES72C
0385412 GEARCASE & BRG.ASSY.
100ESL72R, 125ESL72R, 85ESL72R
0385413 GEARCASE ASSY., Complete
100ESL72R, 125ESL72R, 85ESL72R
0385550
4R73C, 4R74R, 4R75A, 4R76M, 4R77B
0385560 GEARCASE & BEARING ASSY.
50ES73R, 50ES74M, 50R79C, 55E79C, 65ES73R, 70
0385561 GEARCASE & BRG. ASSY.
115ESL73M, 135ESL73M, 85ESL73M
0385898 GEARCASE & BUSH. ASSY.
2R74E, 2R75D, 2R76S, 2R77C, 4R74R, 4R75A, 4R7
0385988 GEARCASE ASSEMBLY, Less driveshaft and pump
40E73D
0386011 GEARCASE EXTENSION ASSY
2R73B, 2R74E, 2R75D, 2R76S, 2R77C, 2R78R, 2R7
0386017 GEARCASE BEARING & SEAL ASSEMBLY
10E74G, 10E75C, 10E76G, 15E74G, 15E75C, 15E76
0386043 GEARCASE ASSY., Complete
115ESL73M, 85ESL73M
0386044
135ESL73M
0386052 GEARCASE AND BRG ASSY
40E74S, 40E75C, 40E76A
0386234 GEARCASE ASSY.,Std.
50ES73R
0386235 GEARCASE ASSY.,Long
50ES73R
0386236 GEARCASE ASSY.,Complet std.
50ES73R
0386237 GEARCASE ASSY.,Complete long
50ES73R
0386289 GEARCASE AND BRG. ASSY
115EL77S, 115ESL74B, 115ESL75E, 135ESL74B, 13


:583
Back to top