Throttle JOHNSON


Parts catalog JOHNSON:

0115594 THROTTLE LEVER
BJ2REDE, BJ2REUD, BJ3ROEDE, BJ3ROEUD, HJ2DRETC, HJ3REIC, HJ3RENR, HJ3RETC, J2RECS, J2REEC, J2ROEOB, J2RTSIA, J2RTSSR, J2WREES, J2WRSIR, J2WRSSC, J3REEC, J3ROECS, J3ROEOB, J3RSDE, J3RSNF, J3RSOD, J3RSRE, J3RSTB, J3RTLSIA, J3RTLSSR, J3WREES, J3WRSIR, J
0174741 THROTTLE FRICTION CONTROL
AM55RSLD, BJ10EEDD, BJ10RELEUS, BJ15EEDS, BJ15RELEUC, HJ15KCF, HJ15KCLN, HJ15KCLO, HJ25FPO, HJ25FPV, HJ45RCLEDS, HJ45RCLEUC, HJ55RSLC, HJ55RSLW, J105WRLEES, J105WRLSIF, J105WRLSSC, J10ECES, J10EECC, J10EEIR, J10EENA, J10EEOE, J10EERB, J10EESC, J10EET
0329702 THROTTLE CAM
J50BECOB, J55RWLCOS, J60ELCOD
0431707 THROTTLE CAM ASSEMBLY
J60ELCEA, J60ELESM, J65WMLCUA, J65WMLESM, J65WMLZ, J70ELCCA, J70ELCEM, J70ELCUR, J70ELESB, N65WMLM
0432649 THROTTLE LEVER
BJ130PLEED, BJ130PLSSS, BJ130TLECE, BJ130TLEDM, BJ130TLEUB, BJ135PLSIF, J120TLAIE, J120TLAND, J120TLARC, J120TLASB, J120TLATF, J125ESXENR, J125ESXERK, J125ESXESS, J125ESXETA, J125WTPLE, J130CXAOR, J140CXARC, J140CXATF, J140CXEIA, J140CXENM, J140CXESR
0434171 THROTTLE CAM ASSEMBLY
BJ50DTLEDC, BJ50DTLEUR, BJ60ELEDR, BJ60ELEUA, BJ60TLECM, BJ70ELECB, BJ70ELEDA, BJ70ELEUM, BJ70PLEEE, BJ70PLSIS, BJ70PLSSD, J40JPLEEC, J40JPLSIA, J40JPLSSR, J50DTLECA, J50DTLEOS, J50TTLECA, J50TTLEDC, J50TTLEOS, J50TTLEUR, J60ELEIB, J60ELENE, J60ELEOC
0435714 THROTTLE LEVER
BJ10EEDD, BJ10RELEUS, BJ10RHLSDA, BJ10RHLSOR, BJ10RHLSRC, BJ10RHLSTS, BJ15EEDS, BJ15RELEUC, HJ15KCF, HJ15KCLN, HJ15KCLO, J10EECC, J10EEOE, J10EERB, J10EETM, J10ELEER, J10ELSIM, J10ELSSA, J10RLSUR, J15EECR, J15EEOD, J15EERE, J15EETB, J15ELEEA, J15ELSI
0437512 THROTTLE CABLE
BJ3REDS, BJ4BREDS, BJ4BREUC, J3REOD, J3RERE, J3REUC, J4BRECRJ, J4REEA, J4REOD, J4RERE, J4RLSIB, J4RLSSM
0115559 THROTTLE WIRE ASSY.
BJ2REDE, BJ2REUD, BJ3ROEDE, BJ3ROEUD, HJ2DRET
0115567 THROTTLE VALVE
BJ2REDE, BJ2REUD, BJ3ROEDE, BJ3ROEUD, HJ2DRET
0115594 THROTTLE LEVER
BJ2REDE, BJ2REUD, BJ3ROEDE, BJ3ROEUD, HJ2DRET
0173478 THROTTLE CAM & ARMS ASSY.
J120TLAEM, J120TLASB, J120TLCCA, J140CXCCS, J
0173571 THROTTLE HUB ASSY.
J120TLAEM, J120TLASB, J120TLCCA, J140CXCCS, J
0174222 THROTTLE ARM
J28ELCDS, J28ELCDS, J28ESLCCR, J28ESLCCR, J28
0174227 THROTTLE FRICTION ADJUSTMENT KIT
J28ESLCCR, J28ESLCCR, J48ESLCUS, J48ESLCUS, J
0174721 THROTTLE FRICTION KIT
SJ35RWECS
0174741 THROTTLE FRICTION CONTROL
AM55RSLD, BJ10EEDD, BJ10RELEUS, BJ15EEDS, BJ1
0302983 THROTTLE VALVE
1R69C, 1R70R, 2R71A, 2R72M, 2R73B, 2R74E, 2R7
0311756
6R69M, 6R70B, 6R71E, 6R72D, 6R73S, 6R74C, 6R7
0312908
9R69S, 9R70A, 9R71R, 9R72M, 9R73B, MQ-14D
0313362 THROTTLE SHAFT
20R69B, 20R70C, 20R71S, 20R72R, 25E72R, 25R69
0313365 THROTTLE VALVE
50ES71S, 50ES72C, 50ES73R, 50ES74M, 50ES75B,
0314891
115ESL69E, 115ESL70D
0314921 THROTTLE STOP
V4A-20A, V4S-20A, VX-14B
0315141 THROTTLE VALVE
20R69B, 20R70C, 20R71S, 20R72R, 25E72R, 25R69
0315172 THROTTLE VAVLE
4R69B, 4R70E, 4R71D, 4R73C, 4R74R, 4R75A, 4R7
0315320 THROTTLE VALVE
100ESL71A, 100ESL72R, 115EL77S, 115TXL77S, 14
0315777 THROTTLE CAM
50ES71S
0317182 THROTTLE VALVE
115ESL73M, 115ESL74B, 115ESL75E, 125ESL71C, 1
0317597 THROTTLE CAM
50ES72C, 50ES73R
0319835
50ES74M, 50ES75B, 50R79C, 55E76E, 55E77D, 55E
0319908 THROTTLE VALVE
70EL76D, 70EL77S, 70ES74M, 70ES75B, 75ELR76D,
0319938 THROTTLE VALUE
40E74S, 40E75C, 40E76A
0320809 THROTTLE CAM
200TL76S
0322503
150TL78S, 150TL79C, 175TL77S, 175TL78C, 175TL
0322944 THROTTLE VALVE, 115 HP
115EL77S, 115TXL77S, 140ML77S, 175TL77S, 200T
0323420 THROTTLE CONTROL CAM
J4BRCIC, J4BRHCDE, J4BRHCNR, J4BRHCOB, J4BRHC
0326170 THROTTLE CAM
J150STLCRD, J150STLCTE, J150TLCIA, J150TLCNM,
0329702
J50BECOB, J55RWLCOS, J60ELCOD
0329751
CJ275TLCOS, CJ300TLCOS, J120TLCCA, J120TLCDC,
0330665
J150CXCCA, J150CXCEM, J150CXEIE, J150CXESB, J
0330899 THROTTLE LEVER
J115JKLEOC, J115JKLERS, J85TTLEIE, J85TTLEND,
0330985 THROTTLE CAM
BJ115TLEDA, D100WTLM, HJ88MSLEDC, HJ88MSLEDC,
0333094
BJ130PLEED, BJ130PLSSS, BJ130TLECE, BJ130TLED
0333696 THROTTLE CONTROL CAM
J3BRCEC, J3BRESR, J4BRHCCS
0335383 THROTTLE ARM
J150ELAIS, J150ELANC, J150ELARA, J150ELATG, J
0335543 THROTTLE LEVER
BJ115ELEDR, BJ115ELEUA, BJ115GLECM, BJ115PLEE
0337458 THROTTLE CAM
BJ10FDLECM, BJ10FDLEDR, BJ10FDLEUA, BJ15FAEDR
0338919 THROTTLE CAM ASSY.
BJ3REDS, BJ4BREDS, BJ4BREUC, J3REOD, J3RERE,
0339440 THROTTLE CAM
BJ200CXEDR, BJ200CXEEB, BJ200CXSSE, BJ200PLSI
0342496 THROTTLE STOP
BJ25ARECA, BJ25AREDC, BJ25AREUR, BJ25PL3EEM,
0342791 THROTTLE LEVER
J105WRLEES, J105WRLSIF, J105WRLSSC, SJ105RWLH
0344968 THROTTLE CAM ASSY.
J4BRECRJ, J4REEA, J4RLSIB, J4RLSSM
0376478 THROTTLE LEVER & SWIVEL PIN
33E69A, 33E69A, 33E70M, 33E70M, 40E71B, RX-16
0376727 THROTTLE LEVER & SCREW ASSY.
33E69A, 33E69A, 33E70M, 33E70M, 40E71B, RX-16
0377222 THROTTLE SHAFT & ARM
33E69A, 33E69A, 33E70M, 33E70M, 40E71B, RX-16
0377232
33E69A, 33E69A, 33E70M, 33E70M, 40E71B, RX-16
0377372 THROTTLE CABLE, 12'
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL70D, 125ESL71C, 1
0377373 THROTTLE CABLE, 13'
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL70D, 125ESL71C, 1
0377374 THROTTLE CABLE, 14'
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL70D, 125ESL71C, 1
0377375 THROTTLE CABLE, 15'
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL70D, 125ESL71C, 1
0377376 THROTTLE CABLE, 16'
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL70D, 125ESL71C, 1
0377377 THROTTLE CABLE, 17'
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL70D, 125ESL71C, 1
0377378 THROTTLE CABLE, 18'
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL70D, 125ESL71C, 1
0377379 THROTTLE CABLE, 19'
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL70D, 125ESL71C, 1
0377380 THROTTLE CABLE, 20'
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL70D, 125ESL71C, 1
0378984 THROTTLE SHAFT ARM ASSEMBLY
20R69B, 20R70C, 20R71S, 20R72R, 20R73A, 25E72
0381774 THROTTLE,Shaft & arm
1R69C, 1R70R, 2R71A, 2R72M, 2R73B, 2R74E, 2R7
0382369 THROTTLE SHAFT PIN AND ARM ASSEMBLY
55ES69A, 60ES70B, TR-10R
0382776 THROTTLE CAM AND PIN ASSY.
55ES69A, 60ES70B, 60ES71C, 65ES72S, 65ES73R,
0383438 THROTTLE SHAFT AND ARM ASSEMBLY
100ESL71A, 100ESL72R, 115EL77S, 115ESL69E, 11
0383649 THROTTLE CAM AND PIN ASSEMBLY
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL69E, 115ESL70D, 1
0384041 THROTTLE LINK & PIN ASSEMBLY
115ESL70D, 85ESL70B
0384731 THROTTLE SHAFT ASSY
50ES71S, 50ES72C, 50ES73R, 50ES74M, 50ES75B,
0385555 THROTTLE LEVER ASSY
115EL77S, 115ESL73M, 115ESL74B, 115ESL75E, 11
0385812 THROTTLE SHAFT
20R73A, 25E73A, 25E74M, 25E75B, 25E76E
0386588 THROTTLE CAM ASSY
100ML79S, 115EL77S, 115ESL74B, 115ESL75E, 115
0386652 THROTTLE CAM ASSY.
70EL76D, 70EL77S, 70EL78C, 70EL79R, 70ES74M,
0386917 THROTTLE SHAFT AND LEVER ASSEMBLY
10E74G, 10E75C, 10E76G, 10E77A, 15E77M
0386918
10E77A, 15E74G, 15E75C, 15E76A, 15E77M
0387301 THROTTLE SHAFT
175TL77S, 200TL76S, 200TL77C
0389261 THROTTLE LEVER ASSY
100ML79S, 115ML79R, 140ML79R, 150TL79C, 175TL
0389987 THROTTLE CABLE ASSY.
J50BECIC, J55RCIM, J5RCIC, J5RCSS, J60ECIA, J
0392965
J4RDHCDE, J50BECTA, J5RHCNR, J5RHCTA, J60ECTB
0393563 THROTTLE LEVER
J120TLAEM, J120TLCCA, J120TLCDC, J120TLCOS, J
0394032 THROTTLE LEVER ASSY.
CJ275TLCDC, CJ275TLCOS, CJ300TLCDC, CJ300TLCO
0394078 THROTTLE CABLE ASSY.
J6RCRM, J8RCRM
0394466 THROTTLE CAM
J60ELCCR, J60ELCDS, J60ELCUC, J65RWLCDR, J65R
0394489 THROTTLE CABLE ASSY.
J40ECOB, J40ECRM, J50BECOB, J50BECRM, J55RSLN
0394522 THROTTLE FRICTION CONTROL
J10ECCD, J10ECDB, J10ECUE, J15ECCS, J15ECDE,
0394592 THROTTLE LEVER, Upper
CJ275TLCOS, CJ300TLCOS
0394593 THROTTLE LEVER, Lower
BJ250CXECB, BJ250CXEDA, BJ250CXEUM, CJ275TLCD
0395310 THROTTLE CAM ASSY.
J100WMLCOC, J110MLCDC, J115MLCOS, J90MLCDC, J
0395911 THROTTLE CABLE ASSY.
J10ECCD, J10ECDB, J10ECES, J10ECUE, J10EEIR,
0396161
D25RWA, J20CRCCA, J20CRCDC, J20CRCEM, J20CRCU
0396374 THROTTLE LEVER, Lower
BJ200CXEDR, BJ200CXEEB, BJ200CXSSE, BJ200PLSI
0396714 THROTTLE LEVER, Upper
BJ200CXEDR, BJ200CXEEB, BJ200CXSSE, BJ200PLSI
0396925 THROTTLE CABLE ASSY.
J3RCCM, J3RCUA, J4RCCS, J4RCEC, J4RCUD, J4RES
0397002
AM55RSLD, HJ45RCLEDS, HJ45RCLEUC, HJ55RSLC, H
0397003
BJ4RDHEDS, J115JKLEOC, J115JKLERS, J4RDHCCS,
0397004
J6RCCS, J6RCDE, J6RCEC, J6RCOB, J6RCUD, J6RES
0397118 THROTTLE CAM
J35AELCDE, J35AELCUD, J40ECDE, J40ECUD, J45RC
0397155 THROTTLE CAM & INSERT ASSY.
J3RCCM, J3RCUA, J4RCCS, J4RCEC, J4RCUD, J4RES
0397568 THROTTLE BODY 120
J120TLCOS, J140TLCOS
0397570 THROTTLE BODY 140
J120TLCDC, J120TLCOS, J120TLCUR, J140TLCDC, J
0397572 THROTTLE BODY ASSY.
J120TLCDC, J120TLCUR, J140TLCDC, J140TLCUA
0397573 THROTTLE BODY, Lower, 200TX
J200STLCDR, J200STLCUA, J225CLCUB, J225PTLCDA
0397575 THROTTLE BODY, Lower, 225, 200STL
J200STLCDR, J200STLCUA, J225CLCUB, J225PTLCDA


:211
Back to top