Thrust JOHNSON


Parts catalog JOHNSON:

0126870 THRUST BUSHING
BJ115ELEDR, BJ115ELEUA, BJ115GLECM, BJ115PLEEM, BJ115PLSIE, BJ115PLSSB, BJ130PLEED, BJ130PLSSS, BJ130TLECE, BJ130TLEDM, BJ130TLEUB, BJ135PLSIF, BJ150ELECD, BJ150ELEDB, BJ150ELEUC, BJ175EXECD, BJ175EXEDB, BJ175EXEUC, BJ175PLEES, BJ175PLSIF, BJ175PLSSC
0318925 THRUST WASHER,Upper
10E74G, 10E75C, 10E76G, 10E77A, 10E78M, 10EL79B, 15E74G, 15E75C, 15E76A, 15E77M, 15E78B, 15E79E, 50ES73R, BJ10EEDD, BJ10RELEUS, BJ10RHLSDA, BJ10RHLSOR, BJ10RHLSRC, BJ10RHLSTS, BJ15EEDS, BJ15RELEUC, HJ15KCF, HJ15KCLN, HJ15KCLO, J10ECDB, J10ECES, J10EC
0319890 THRUST BUSHING,Prop
25E77S, 25E78C, 25E79R, 35E76G, 35E77C, 35E78R, 35E79A, J20CRCCA, J20CRCDC, J20CRCEM, J20CRCOS, J20CRCUR, J20ECEM, J25ECCM, J25ECDR, J25ECEB, J25ECOC, J25ECUA, J25RCEM, J25RCSA, J25TECEM, J30ECCE, J30ECDM, J30ECED, J30ECOA, J30ECRR, J30ECUB, J30RCED,
0320305 THRUST BUSHING, Propeller
50ES75B, 50R79C, 55E76E, 55E77D, 55E79C, 70EL77S, 70EL78C, 70EL79R, 75ELR76D, 75ELR77S, 75ELR78C, 75ELR79R, 75ESLR75B, BJ40EECR, BJ40EEDS, BJ40EEEA, BJ40EEUC, BJ40ELSIF, BJ40ELSSM, BJ50BEEDS, BJ50EEER, BJ50ELSIF, BJ50ELSSA, BJ50ESECC, BJ50RLEUC, J35A
0322202 THRUST WASHER,Lower pinion bearing
10E77A, 10E78M, 10EL79B, 15E77M, 15E78B, 15E79E, J10ECCD, J10ECDB, J10ECES, J10ECOM, J10ECSE, J10ECUE, J10EEIR, J10EENA, J10EESC, J10ELCID, J10ELCNS, J10ELCRA, J10ELCTC, J15ECCS, J15ECDE, J15ECEC, J15ECIS, J15ECNC, J15ECOB, J15ECRM, J15ECSD, J15ECTR,
0323845 THRUST WASHER., Fwd.gear
50R79C, 55E79C, J35AELCDE, J35AELCUD, J40AELCCS, J40ECDE, J40ECOB, J40ECRM, J40ECUD, J48ESLCCC, J48ESLCCC, J48ESLCUS, J48ESLCUS, J50BECCS, J50BECDE, J50BECIC, J50BECNR, J50BECOB, J50BECRM, J50BECTA, J50BECUD, J50ECSR, J55RCIM, J55RLCSA, J60ECIA, J60E
0333592 THRUST BUSHING
D100WTLM, J100WTLCUA, J100WTLESM, J100WTLZ, J120TLAEM, J120TLASB, J120TLCCA, J140CXCCS, J140CXCEC, J140CXESR, J150CXCCA, J150CXCEM, J150CXESB, J150GTLCUR, J150STLACA, J150STLCEM, J150STLESB, J150TLCUR, J155WTLCUA, J155WTLESM, J155WTLZ, J175STLACM, J1
0334590 THRUST BUSHING, Prop.
BJ10EEDD, BJ10FAEDC, BJ10FAEUR, BJ10FDLECM, BJ10FDLEDR, BJ10FDLEUA, BJ10RELEUS, BJ10RHLSDA, BJ10RHLSOR, BJ10RHLSRC, BJ10RHLSTS, BJ15EEDS, BJ15FAEDR, BJ15FAEUA, BJ15FDLECM, BJ15RELEUC, BJ8FRBECA, BJ8FRBEDC, BJ8FRBEUR, HJ10FELECA, HJ15KCF, HJ15KCLN, HJ
0337796 THRUST FLANGE
BJ130TLEDM, BJ130TLEUB, BJ150ELECD, BJ150ELEDB, BJ150ELEUC, BJ175EXECD, BJ175EXEDB, BJ175EXEUC, BJ175PLEES, BJ175PLSIF, BJ175PLSSC, BJ200CXEDR, BJ200CXEEB, BJ200CXSSE, BJ200PLSIF, BJ225CXEEC, BJ225CXSSR, BJ225PLSIF, J120TLARC, J120TLATF, J125ESXERK,
0349193 *THRUST WASHER, Reverse gear
J105WPLSTM, J115GLSTA, J115PLSNF, J115PXSDA, J115PXSOR, J115PXSRM, J115WPLSOC, J115WPLSRS, J150CXSNF, J150GLSTA, J150MLSOR, J150MLSRC, J150MLSTS, J150PXSDD, J150PXSOE, J150PXSRB, J175CXSNF, J175GLSTA, J175MXSOR, J175MXSRC, J175MXSTS, J175PXSDD, J175P
0385068 THRUST BEARING ASSY
50ES72C, 50ES73R, 50ES74M, 50R79C, 55E79C, 65ES72S, 65ES73R, 70EL76D, 70EL77S, 70EL78C, 70EL79R, 70ES74M, 70ES75B, 75ELR76D, 75ELR77S, 75ELR78C, 75ELR79R, 75ESLR75B, AM55RSLD, BJ50DTLEDC, BJ50DTLEUR, BJ60ELEDR, BJ60ELEUA, BJ60TLECM, BJ70ELECB, BJ70EL
0112840 THRUST BEARING,Pinion
10E74G, 10E75C, 10E76G, 15E74G, 15E75C, 15E76
0115009 THRUST WASHER
BJ2REDE, BJ2REUD, BJ3ROEDE, BJ3ROEUD, HJ2DRET
0115531
BJ2REDE, BJ2REUD, BJ3ROEDE, BJ3ROEUD, HJ2DRET
0126318 THRUST BUSHING, 4 blade
BJ150ELECD, BJ150ELEDB, BJ150ELEUC, BJ175EXEC
0126402 THRUST BUSHING
BJ150ELECD, BJ150ELEDB, BJ150ELEUC, BJ175EXEC
0126869 THRUST BUSHING, 4 blade
BJ115ELEDR, BJ115ELEUA, BJ115GLECM, BJ115PLEE
0126870 THRUST BUSHING
BJ115ELEDR, BJ115ELEUA, BJ115GLECM, BJ115PLEE
0127084 THRUST BUSHING ASSY.
AM55RSLD, BJ115ELEDR, BJ115ELEUA, BJ115GLECM,
0127212 THRUST BUSHING, 4 Blade
BJ115ELEDR, BJ115ELEUA, BJ115GLECM, BJ115PLEE
0304576 THRUST WASHER,Propeller
33E69A, 33E69A, 33E70M, 33E70M, 40E69R, 40E70
0304732 THRUST WASHER
20R69B, 20R70C, 20R71S, 20R72R, 20R73A, 25E72
0307079 THRUST WASHER, Shifter dog
55ES69A, TR-10R, V4S-20A, VX-14B
0309722 THRUST WASHER,Inner
9R69S, 9R70A, 9R71R, 9R72M, 9R73B, MQ-14D
0310071 THRUST WASHER,Outer
9R69S, 9R70A, 9R71R, 9R72M, 9R73B, MQ-14D
0310413 THRUST WASHER, Clutch hub, rear
V4T-14B
0310594 THRUST WASHER
V4T-14B
0311322
LD-13B
0312537 THRUST PLATE
V4T-14B
0312538 THRUST WASHER, Plate
V4T-14B
0313344 THRUST WASHER, Pinion
55ES69A, 60ES71C, TR-10R
0313427 THRUST WASHER, Pivot shaft
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL69E, 115ESL70D, 1
0313447 THRUST WASHER, Forward and reverse gear
50ES71S, 50ES72C, 50ES73R, 50ES74M, 50R79C, 5
0313820 THRUST WASHER, Stern bracket to swivel
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL69E, 115ESL70D, 1
0313925 THRUST WASHER, Prop
115ESL69E, 50ES72C, 50ES73R, 55ES69A, 60ES70B
0313935
85ESL69E
0314729 THRUST WASHER, Pinion
100ESL71A, 100ESL72R, 100ML79S, 115EL77S, 115
0314731 THRUST WASHER, Forward & reverse gear
100ESL71A, 100ESL72R, 100ML79S, 115EL77S, 115
0315510 THRUST WASHER,Upper
50ES71S, 50ES72C
0315773 THRUST WASHER,Stern brkt
50ES71S, 50ES72C
0316028 THRUST WASHER, Shifter dog
100ESL71A, 115ESL69E, 115ESL70D, 125ESL71C, 5
0316072 THRUST WASHER,Lower
50ES71S, 50ES72C
0316123 THRUST WASHER
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL69E, 115ESL70D, 1
0316484 THRUST WASHER,Shifter dog,rev.
100ESL71A, 100ESL72R, 115ESL73M, 115ESL74B, 1
0317165 THRUST WASHER, Fwd. gear
100ESL71A, 100ESL72R, 115EL77S, 115ESL73M, 11
0317230 THRUST WASHER
50ES72C, 50ES73R, 50ES74M, 50R79C, 55E79C, 65
0317415 THRUST RING, Friction
50ES72C, 50ES73R, 50R79C, 55E79C, AM55RSLD, H
0317782 THRUST WASHER,Stern brkt.
115ESL73M, 115ESL74B, 135ESL73M, 135ESL74B, 5
0317788 THRUST WASHER, Pivot shaft
115EL77S, 115ESL73M, 115ESL74B, 115ESL75E, 13
0317790 THRUST WASHER
115EL77S, 115ESL73M, 115ESL74B, 115ESL75E, 13
0318295 THRUST WASHER,Upper
50ES73R, 50ES74M, 50ES75B, 50R79C, 55E76E, 55
0318296 THRUST WASHER,Lower
50ES73R, 50ES74M, 50ES75B, 50R79C, 55E76E, 55
0318699 THRUST WASHER,Upper pinion bearing
10E74G, 10E75C, 10E76G, 15E74G, 15E75C, 15E76
0318800 THRUST WASHER,Lower pinion bearing
10E74G, 10E75C, 10E76G, 15E74G, 15E75C, 15E76
0318841 THRUST BUSHING
100ML79S, 115EL77S, 115ESL73M, 115ESL74B, 115
0318925 THRUST WASHER,Upper
10E74G, 10E75C, 10E76G, 10E77A, 10E78M, 10EL7
0318959 THRUST WASHER,Propeller shaft,rear
10E74G, 10E75C, 10E76G, 10E77A, 10E78M, 15E74
0318993 THRUST MOUNT,Upper
10E74G, 10E75C, 10E76G, 10E77A, 10E78M, 10EL7
0318994 THRUST MOUNT,Lower
10E74G, 10E75C, 10E76G, 10E77A, 10E78M, 10EL7
0319090 THRUST WASHER,Pivot tube
10E74G, 10E75C, 10E76G, 10E77A, 15E74G, 15E75
0319656 THRUST WASHER,Bearing
35E76G
0319667 THRUST WASHER
25E77S, 25E78C, 25E79R, 35E76G, 35E77C, 35E78
0319684
25E77S, 25E78C, 25E79R, 35E76G, 35E77C, 35E78
0319685 THRUST WASHER,Rear
25E77S, 25E78C, 25E79R, 35E76G, 35E77C, 35E78
0319686 THRUST WASHER,Front
25E77S, 25E78C, 25E79R, 35E76G, 35E77C, 35E78
0319809 THRUST ROD, Stern angle adj
115EL77S, 115ESL74B, 115ESL75E, 135ESL74B, 13
0319890 THRUST BUSHING,Prop
25E77S, 25E78C, 25E79R, 35E76G, 35E77C, 35E78
0320115 THRUST WASHER
50ES75B, 50R79C, 55E76E, 55E77D, 55E78S, 55E7
0320305 THRUST BUSHING, Propeller
50ES75B, 50R79C, 55E76E, 55E77D, 55E79C, 70EL
0320608 THRUST WASHER,Stern brkt.
115EL77S, 115ESL75E, 135ESL75E, 70EL76D, 70EL
0320816 THRUST PAD
200TL76S
0320865 THRUST WASHER
100ML79S, 115ETZ78C, 115ML79R, 115TXL77S, 140
0320866 THRUST WASHER,Pivot shaft
100ML79S, 115ETZ78C, 115ML79R, 115TXL77S, 140
0321036 THRUST WASHER, Stern brkt.
100ML79S, 115ETZ78C, 115ML79R, 115TXL77S, 140
0321173 THRUST BUSHING
150TL78S, 150TL79C, 175TL77S, 175TL78C, 175TL
0321499 THRUST PAD
100ML79S, 115ETZ78C, 115ML79R, 115TXL77S, 140
0322202 THRUST WASHER,Lower pinion bearing
10E77A, 10E78M, 10EL79B, 15E77M, 15E78B, 15E7
0322688 THRUST WASHER,Bearing
25E77S, 25E78C, 25E79R, 35E77C, 35E78R, 35E79
0322834 THRUST WASHER,Starter
50R79C, 55E79C
0323411 THRUST BSHG,SST-SS prop.only
115EL77S, 115ETZ78C, 115TXL77S, 140ML77S, 140
0323516 THRUST WASHER, Forward gear
150TL78S, 175TL78C, 200TL78R, 235TL78R
0323845 THRUST WASHER., Fwd.gear
50R79C, 55E79C, J35AELCDE, J35AELCUD, J40AELC
0323942 THRUST WASHER, Propeller shaft, rear
10EL79B, 15E79E, BJ10EEDD, BJ10FAEDC, BJ10FAE
0324459 THRUST WASHER,Foreward gear
25E79R, 35E79A, D25RWA, HJ25FPO, HJ25FPV, J25
0324689 THRUST WASHER,Propeller shaft,rear
BJ4RDHEDS, BJ5DREDS, BJ5DREUC, BJ5FRBECC, BJ5
0324766 THRUST WASHER, Fwd, gear
100ML79S, 115ML79R, 140ML79R, 85ML79R, AM55RS
0324805 THRUST WASHER, Forward gear
150TL79C, 175TL79R, 200TL79A, 235TL70A, J150T
0324968 THRUST MOUNT,Lower
BJ4RDHEDS, J4RDHCCS, J4RDHCDE, J4RDHCEC, J4RD
0325669 THRUST WASHER
BJ3REDS, BJ4BREDS, BJ4BREUC, J2RTSIA, J2WRSIR
0326302 THRUST MOUNT, Lower (SRL model only)
BJ5DREDS, BJ5DREUC, BJ6DRECR, BJ6DREDS, BJ6DR
0326733 THRUST WASHER, Fwd. gear
BJ250CXECB, BJ250CXEDA, BJ250CXEUM, CJ275TLCD
0327439 THRUST WASHER,Forward gear, 2.6 litre
J150STLCOH, J150STLCRD, J150STLCTE, J235STLCO
0327656 THRUST WASHER, Pinion
BJ115ELEDR, BJ115ELEUA, BJ115GLECM, BJ115PLEE
0327669 THRUST WASHER, Forward gear
BJ130PLEED, BJ130PLSSS, BJ130TLECE, BJ130TLED
0327699 THRUST WASHER, Stern brkt
CJ275TLCDC, CJ275TLCOS, CJ300TLCDC, CJ300TLCO
0327716 . THRUST WASHER
BJ20SEECB, BJ20SEEDA, BJ20SEEUM, BJ20SRECB, B
0327717 . THRUST WASHER, Bearing
J35ECND, J35ECTS
0329045 THRUST MOUNT,Upper
J10ECCD, J10ECDB, J10ECES, J10ECOM, J10ECUE,
0329046 THRUST MOUNT,Lower
BJ10EEDD, BJ10FAEDC, BJ10FAEUR, BJ10FDLECM, B
0329417 THRUST ROD ASSY.
BJ250CXECB, BJ250CXEDA, BJ250CXEUM, CJ275TLCD
0330441 THRUST WASHER, Bearing
BJ20SEECB, BJ20SEEDA, BJ20SEEUM, BJ20SRECB, B
0332452 THRUST WASHER
BJ40EECR, BJ40EEDS, BJ40EEEA, BJ40EEUC, BJ40E
0332453
BJ40EECR, BJ40EEDS, BJ40EEEA, BJ40EEUC, BJ40E
0332514
BJ40EECR, BJ40EEDS, BJ40EEEA, BJ40EEUC, BJ40E
0333592 THRUST BUSHING
D100WTLM, J100WTLCUA, J100WTLESM, J100WTLZ, J
0333725 THRUST WASHER
BJ40EECR, BJ40EEDS, BJ40EEEA, BJ40EEUC, BJ40E
0334590 THRUST BUSHING, Prop.
BJ10EEDD, BJ10FAEDC, BJ10FAEUR, BJ10FDLECM, B
0335420
BJ20SEECB, BJ20SEEDA, BJ20SEEUM, BJ20SRECB, B
0335783 THRUST WASHER, Rod to piston
BJ3REDS, BJ4BREDS, BJ4BREUC, BJ4RDHEDS, J3REI
0335949 THRUST ROLLER
BJ115ELEDR, BJ115ELEUA, BJ115GLECM, BJ115PLEE
0336296 THRUST WASHER
BJ10EEDD, BJ10FAEDC, BJ10FAEUR, BJ10FDLECM, B


:165
Back to top